Sertifikalı Hortum Rakor Montaj Teknisyeni Eğitimleri

Hidroman Sertifikalı Hortum Rakor Montaj Teknisyeni Amacı Nedir?

Hortum Rakor Montajı yapan firmaların, Montaj yapan teknisyenlerine “Sertifikalı Hortum Rakor Montaj Teknisyeni” Niteliğini kazandırmak.

İmal edilecek Rakorlu Hortumların Hidroman tarafından tavsiye edilen Hortum Rakor Montaj Prosedürlerine uygun olarak yapılmasının garanti altına alınmasını sağlamak.

Adayların Hidroman Eğitim Yeterliliklerini sağlamak için uygulama yapabilmeleri ve “Hortum Teknisyeni & Gelişmiş Hortum Teknisyeni” belgesini elde etmesini sağlamak.

Şirket ve MRI için yükümlülükler ile karşılaşma riskini en aza indirmek.

Hidroman Sertifikalı Hortum Rakor Montaj Teknisyeni Olmak İçin Ne Yapmalısınız?

Temsilcinin Anketi başarıyla tamamlanması (% 100 geçiş işareti gereklidir.) sonrasında kişi şartlı olarak “Sertifikalı Hortum Rakor Montaj Teknisyeni” sertifikası sahibi olacaktır.

Bir Hidroman temsilcisi tarafından (3 aylık süre için geçici bir sertifika verilerek) Denetim organize edilecektir. Başarılı bir denetim sonrasında 3 yıl için geçerli olacak tam “ Sertifikalı Hortum Rakor Montaj Teknisyeni “ belgesi verilecektir.

Kullanılması Geren Hidrolik Hortum İmalat Makinaları Nelerdir?

Bir Hortum döner tablası veya özel hortum besleyici hortumları zeminde tutmamak ve hortumun kesme makinasına burkulmadan  veya hasar görmeden beslenebilmesi için kullanılmalıdır.Hortumun bir tezgah veya zemin üzerinde ölçülmesi Hortumun zarar görmesine neden olabilir. Hortumun ölçümü sırasında düz tutulamamasından dolayı kesim boyunun doğru olarak ölçülmesi zor olabilir.

Hortum Kesme Makinesi:

Bu Makine ayak / elle kullanılan veya otomatik beslemeli olabilir. Kesme bıçağı Metalik ve keskin olmalıdır. Makinenin gücü ve Kesme bıçağı büyüklüğü düzgün olarak kesimi yapılacak hortumun tipine ve ölçüsüne yeterli büyüklükte olmalıdır.

Aşındırıcı kesme diskleri(Flex taşı vb.) hortum kesiminde kesme düzleminde bozulmalara neden olacağı ve ayrıca hortum iç kısmına kirlilik bırakacağı için kesme işlemi için kesinlikle tavsiye edilmez. Aşındırıcı kesme diskleri ancak Soğutucu sprey (ısı dağılımı ve bozulmaları önleyebilir.) ile kullanılmaları şartı ile kullanılabilir, ancak tavsiye edilmez.

El şerit testere:

Kesme için önerilmez. Testere dişleri nedeniyle kesme işlemi temiz olmaz veya hortum kesme düzleminde bozulmalara neden olur.

Kesme Makineleri için Hortum ölçümünde Boy tespiti yapmak için ayarlanabilir, stoplama aparatı olan  “V” kanal tavsiye edilir. Bu hortumun doğru ölçümü için düzgün tutulmasını ve ölçümün hassas ölçüde yapılmasını sağlayacaktır.

Hortumun bir tezgah veya zemin üzerinde ölçülmesi Hortumun zarar görmesine neden olabilir. Hortumun ölçümü sırasında düz tutulamamasından dolayı kesim boyunun doğru olarak ölçülmesi zor olabilir.

 

Hidrolik Hortum soyma makinesi:

Soyma işlemi El ile kullanılan bir Aparat takımı veya Elektrik motor tahrikli bir makine ile yapılabilir. Soyma Aparatı veya Makinesinin bıçağı ve/veya bıçakları Hortumun rakor montaj bölümünde bulunan kauçuk malzemenin Tel takviyeye zarar vermeden dıştan ve/veya içten soyulmasına olanak verir.

Testereler ve bıçaklar hortumdaki çelik tel takviyeye zarar verebileceğinden ve düzgün soyma yapılamayacağından dolayı soyma işlemi için tavsiye edilmezler.Ayrıca keskin uçlu- döner bıçaklı makineler de soyma işleminde çelik tel takviye ye zarar verebileceğinden dolayı tavsiye edilmez.

Tel fırça ile yapılacak soyma işlemi de yüksek seviyede kirliliğe neden olacağından dolayı soyma işlemi için tavsiye edilmez.

İç ve dış soyma mandrelleri: İç ve dış soyma mandrellerinin yüzey ve bitim düzlemlerinin  düzgünlüğü hortumda soyma işlemi sonrasında düzgün ve pürüzsüz bir dış yüzey elde etmeyi sağlayacaktır.

Düzgün Mandrellerin yüzey ve bitim düzlemlerinin düzgün  olmaması hortumun iç kısmında bozulmalara neden olacaktır, bu durumdan sakınmak için işlemden önce düzgün olmayan Mandreller değiştirilmelidir.

Düzgünlüğü olmayan Mandreller ile yapılacak soyma işlemleri düzgün ve hortum soyma tekniğine uygun olmayan sonuşlar ortaya çıkaracağından dolayı Hortum rakorunun yalnış montajına neden olacak ve dolayısıyla Rakorlu hidrolik hortumlarda yağ kaçaklarına ve patlamalara neden olabilecektir.

 

Tavsiye edilen İçten/dıştan soyma uzunluğu toleransları: tolerans +0.5mm’ dir.

 

Gerekli olan ölçüden daha kısa soyulan hortumlarda Hortum rakorunun uygun monte edilememesine ve dolayısı ile rakorlu hortumlarda yağ kaçaklarına ve patlamalara neden olabilecektir.

Gerekli olan ölçüden daha uzun soyulan hortumlarda Hortum rakorunun montajından sonar hortum tel takviye kısımlarının açıkta kalmasına neden olacak ve bu durumda rakorlu hortumun ömrünü çok kısaltacaktır.

Hortum Soyma uzunluğu:

Hortum rakoru montaj yapılacak bölüm için hortum soyma uzunluğu boyları Hidroman Rakor presleme tablolarında verilmektedir.

Tavsiye edilen hortum soyma uzunlukları iyi bir sızdırmazlık sağlanması ve rakor soketinin hortum dış kauçuk yüzeyi ile hortum tel takviyelerine dışarıdan herhangi bir nem,yabancı madde almayacak şekilde hesaplanır. Hortum soyma boyu uzunluğu aynı zamanda hortum rakorlarının uygun montajı için çok önemlidir.Tavsiye edilen değerlerden daha farklı yapılan hortum soymaları sonrasında imal edilen rakorlu hortumların çalışma sürelerinin çok kısalmasına neden olabilecektir.

Hidrolik Hortum Rakor montaj makinesi:

Hortum rakorlarının hortumlara uygun şekilde takılması ve bu montaj sırasında hortum takviye tellerinin zarar görmemesi için kullanılır. Hortum rakorunun hortuma montajı işlemi sırasında hortum rakoruna Ahşap veya metal gibi malzemelerle vurulması hortum rakor somununun, flanş yüzeyinin veya erkek dişlerin bozulmasına neden olacaktır ve bu durum tavsiye edilmez.

Hidrolik Hortum Presleme makinesi :

Presleme makineleri rakor presleme işlemi sonrasında istenen ölçülerde hortum orta eksenine gore + 0.1mm toleransları dahilinde presleme yapabilmelidir.

Sık kullanılan istatistiksel üretim kontrol yöntemi ile presleme makinesinin presleme kalibrasyon doğruluğu izlenir.

Rakor presleme doğruluğu sürekli izlenmeyen presleme makineleri zamanla ölçülere uygun presleme özelliğini kaybedebilir. Presleme kalıp yatakları kullanıma bağlı olarak zamanla aşınabilir ve presleme işleminde koniklik ve ovallikler olabilir.Bu durum uygun olmayan ölçülerde preslemeye neden olabilir ve dolayısı ile rakorlu hortumların çalışma ömürlerinin kısalmasına , yağ kaçaklarına ve patlamalara neden olabilecektir.

Hidrolik Hortum Presleme ölçüleri :

Tavsiye edilen presleme ölçüleri “Hidroman Presleme Tablosu”’ nda bulunmaktadır.

Soketlerin preslenmesinde  rakor presleme prosedürlerine ve tavsiye edilen ölçülere uygun şartlar sağlanmalıdır. Tavsiye edilen ölçülerin ve prosedürlerin dışında uygulamaya izin verilmez.

Hidrolik Hortum Presleme kalıpları:

Presleme kalıplarının ölçüsü ve yapısı soketlerde presleme sonrasında sadece gerekli ölçüleri sağlayacak nitelikte olmalıdır. 

Presleme kalıpları temiz olmalı ve yüzeyleri çabuk deformasyon göstermeyecek özelliklerde olmalıdır.

Presleme kalıplarının ölçüsü ve yapısının soketlerde presleme sonrasında gerekli ölçülerden daha fazla şekil değiştirmeye neden olması halinde soketlerde çatlamalar olacaktır. Soketteki çatlama rakorlu hortumun imalatı sırasında ortaya çıkmayabilir, ancak rakorlu hortumun basınca maruz kaldığı şartlarda ortaya çıkabilir. Bu durum insanlarda yaralanmalara ve hatta ölümlere neden olabileceği gibi makina kırılmalarına ve çevre kirliliğine de neden olabilir.

Ölçüsel hataları olan, kırık, yüzeyleri kirli olarak kullanılan presleme kalıpları soketlerin uygun ölçülerde ve prosedürlere uygun preslenmesini engelleyecektir. Bu durum uygun olmayan ölçülerde preslemeye neden olabilir ve dolayısı ile rakorlu hortumların çalışma ömürlerinin kısalmasına , yağ kaçaklarına ve patlamalara neden olabilecektir.

Hidrolik Hortum Presleme kalıpları: Presleme kalıplarının presleme işlemi yapılacak soketlerin boyunu kaplayacak kadar yeterli uzunlukta olmaları gereklidir.( Özel soketler ve içten kilitlemeli soketler vb. Dahil olarak)

 

Soketin presleme işleminin iki veya daha çok sayıda presleme işlemi ( örneğin once soketin ön kısmını daha sonar da kalan kısmını preslemek gibi) uygulanması halinde rakorlu hortumun çalışma ömrü kısalacaktır. Bir çok makina üreticisi standart ölçülerden farklı olarak daha uzun presleme kalıp setleri üretmektedirler.

Hidrolik Hortum Basınç Testi makinası:

Deneme testi rakor montaj işlemi yapıldıktan sonra,rakorlu hortumun prosedürlere ve ölçülere uygun yapılıp yapılmadığının ve malzemedeki gözle görülemeyecek olası Uygunsuzlukların denetlenmesi prosedürüdür. Deneme testinin yapılması bir zorunluluk değil, ancak tavsiye edilen bir işlemdir.

 

Deneme test basınç işlemi prosedürleri: ISO 1402 standartında Kauçuk, plastic hortumlar ve rakorlu hortumlar için Hidrostatik test listesinde Deneme test prosedürleri bulunur. Çalışma basıncı ve Test basıncı, patlatma basıncı oranları Kauçuk, plastik hortumlar ve rakorlu hortumlar için ISO7751 standartlarında belirtilmiştir.

Hidrolik Hortum testi uluslararası standartlara uygunluk şartının aranmadığı ve özel müşteri talebi olmadığı durumlarda mecburiyet olarak uygulanmaz.

Deneme testi yapılan makinalardaki ölçme saatlerinin kalibrasyonları daima eksiksiz olmalıdır, aksi hallerde ölçülen basıncın doğruluğu şüpheli olacak ve bu durumda müşteri talebi veya kanuni zorunluluklar karşılanmamış olacaktır.

Hortum içi temizleme ekipmanı:

Hortum içi temizlenmesi rakorlu hortumun imalatı sırasında hortum içerisinde kesme, soyma ve presleme işlemlerinden dolayı oluşacak Kirlerin temizliği amacıyla yapılır ve bir zorunluluktur.

Hortum içi temizleme ekipmanı sünger ve benzeri maddelerin tabanca yardımı ile hortum içerisinden geçirilmesi veya akışkan ile flushing yapma yöntemleri ile gerçekleştirilir. Hortum içerisinden basınçlı hava geçirilmesi etkili bir şekilde kirliliği gidermeyeceği için tavsiye edilmez.

 

Hortum rakorlarının açılarının ayarlanması:

Hortum rakorlarının açılarının birbirlerine gore ayarlanması için doğruluğuna güvenilir bir sistem kullanılmalıdır. Bu işlem özel hazırlanmış aparatlar yardımı ile veya kalibrasyonu yapılmış bir açı ölçer cetveli ile yapılabilir.

Duvar çizelgeleri ve diğer görsel metodlar ile yapılan rakorların birbirlerine gore açıların ayarlanması, rakorlu hortumun montajının yapılması sonrasında burkulmalara ve istenmeyen döndürmelere neden olabilecek ve bu durumda rakorlu hortumların yerine uygun montaj yapılamamasına, çalışma ömürlerinin kısalmasına , yağ kaçaklarına ve patlamalara neden olabilecektir.

Hortum rakorlarının birbirlerine göre olan açılarındaki toleranslar:

SAEJ517 standartlarında belirtildiği gibi 610mm uzunluğa kadar olan rakorlu hortumlarda Hortum rakorlarının birbirlerine göre olan açılarındaki  kabul edilebilir tolerans + 3 derece, 610mm’den daha uzun boy ölçüsünde olan hortumlarda + 5 derecedir.

Rakorlu hidrolik hortum imalatı prosedürleri:

İmalat sırasında gerekli bütün Rakorlu hortum imalat prosedürlerine uymak zorunludur.

Hidroman eğitimleri Rakorlu hortum imalatında izlenmesi gereken Doğru prosedürleri vermektedir.

Rakorlu hortum imalatında Rakor içi ölçü değişim prosedürlerini Hidroman presleme tablolarında bulabilirsiniz.

Hidrolik Hortum ve Hidrolik hortum rakorları depolanması:

Hortumlar zemin ile temas etmeyecek şekilde ve tercihen herhangi bir çarpma ve zedelenmelerden korumak amacı ile raflarda depolanmalıdır.

Hortum uçları içine kirlilik girmeyecek şekilde kapatılmalıdır.

Depolama şartları karanlık, nemsiz ortam ve eletrik akımından korunacak şekilde olmalıdır. (Aksi koşullarda hortumlarda ozon etkisi oluşacaktır.) 

Hortum rakorları nemsiz ortamda ve tercihen karton kutularda içerisinetoz, kir vb.

Malzemeler girmeyecek şekilde ve rakorların üzerinde bulunabilecek o-ring malzemenin de ozon etkisinden korunması için  kutuların kapakları kapatılmış şekilde saklanmalıdır.

Hortum, hortum rakorları ve rakorlu hortumların izlenebilirliği: Kalite şikayet bildirimleri veya hortum, hortum rakoru ve rakorlu hortumların çalışma ömrü ile ilgili tespitlerin yapılabilmesi

için ilgili malzemeler üzerine gerekli kayıtların yazılması gereklidir.

Hortum izlenebilirliği hortum etiketinde ve hortum üzerinde yazılı olan üretim tarihinin kayda alınması ile yapılabilir.

Hortum rakorları ve soketlerin izlenebilirliği malzemelerin saklandığı  karton kutular üzerinde yazılı olan kayıtlı numaraların kayda alınması ile yapılabilir.

Rakorlu hortumlarda herbir rakorlu hortum için oluşturulacak eşsiz bir numara oluşturularak veya firma kayıtlarında oluşturulacak bir numaranın üretilen malzeme üzerine silinmeyecek bir yapıda yazılarak izlenebilirlik sağlanabilir. 

 

Hidrolik Hortum İmalatı için kullanılan Ölçme cihazları kalibrasyonu:

Standartlara ve gerekli ölçülere uygun üretim yapılabilmesi için Üretim sırasında kullanılan bütün ölçme cihazlarının doğruluğundan emin olunmalı ve gerekli zamanlarda ölçme cihazlarının kalibrasyonları yaptırılmalıdır.

Doğru ölçme özelliği taşımayan ölçme cihazları ile yapılacak rakorlu hortum imalatları rakorlu hortumların uygun boyda, ölçülerde yapılamamasına ve uygun olmayan ölçülerde preslemeye neden olabilir , dolayısı ile bu durum rakorlu hortumların çalışma ömürlerinin kısalmasına , yağ kaçaklarına ve patlamalara neden olabilecektir.

Hidrolik Eğitim sistemi:

Hortum rakor montaj işlemi yapan bir kuruluşa yeni gelen personelin belirlenmiş eğitim sisteminden geçirilmesi tavsiye edilir. Söz konusu eğitim rakorlu hortum imalatı yapan, rakorlu hortum montaj-demontaj işlemi yapan personele verilmelidir.

Dökümanlar, Teknik resimler ve spesifikasyon kontrolu: Çalışan ilgili personelin en son ve geçerli olan dökümanlar, teknik resimler ile çalıştığı ve Kalite kontrol prosedürlerine uygun imalat yapıldığından emin olunmalıdır.

Hatalı ürünlerin Red edilmesi: Hatalı olduğundan şüphelenilen, hatalı olarak üretilen ve standartlara ve istenen özelliklere uygun imal edilmemiş ürünler son kullanıcıya gönderilmeden once Red prosedürüne sokulmalı ve müşteriye teslim edilmemelidir. Uygun olmayan ürünlerin tespit edilebilmesi için ürünlere çıkış Kalite kontrol prosedürü uygulanmalıdır.

Yorum yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir