Flushing ve Pickling Hizmetleri / Hidrolik Sistem Kirlilik Yönetimi

Hidrolik Boruların iç temizlikleri önce asit uygulaması ile sonrasında da komple sistemin yağ ile temizliği NAS 5 seviyesine kadar yerinizde servis ekibimiz ile yapılmaktadır.

Kirlilik Tipleri

Hava

Su

Katı Parçalar

Kimyasal Reaksiyonlar

Hidrolikte Kirlilik

Kirlilik Tipi – Hava

Muhtemel Nedenler;

Emiş Filtresindeki Keçelerin Kaçırması

Emiş Hattının, Emiş Filtresine veya Pompaya Bağlantı Noktasında Kaçak Olması

İçten Dişli Pompa içinde Pilot Pistondaki

Boşlum Etkisi Hasarı

MikroDizelEtkisi(Hava-Gaz Karışımının Kendiliğinden Tutuşması) ile Tahrip Olan Keçe

Hidrolikte Kirlilik

Kirlilik Tipi – Su

Su Molekülleri Akışkanı Bulandırır

Negatif Etkisi:

Hava Ayırma Kapasitesi

Köpürme

Yağlama Performansı

Hızlandırır: Paslanma ve Aşınma

Hidrolikte Kirlilik

Kirlilik Tipi – Katı Parçalar

Muhtemel Nedenler

Katı Parçalar Sisteme Aşağıdaki Sebeplerden dolayı girer

Montaj veya Tamir Sırasında

Silindirdeki Toz Keçelerinden

Yetersiz Havalandırma Kapaklarından

Dolum Veya Tekrar Dolum Yaparken

Ani Arızalara Neden Olur.

Sistemde Katı Parçalar Aşınmadan Dolayı Oluşur.

Sistemde bulunan tüm parçalar sistemdekikomponentlerinverimini ve ömrünü azaltır.

Hidrolikte Kirlilik

Kirlilik Tipi – Kimyasal Reaksiyon

Yağ Yaşlanması

Yağ Yaşlanması Sonucu Oluşan Parçalar Filtreyi Doldurur.

Oksidasyon Prosedürü ve Polimrizasyon Prosedürü Sonuçlarından

Kaynak :Krauss Maffei

Kurum ve Kopan Parçalar

Sistemdeki Komponentlere Yapışırlar

İlerlemiş Yağ Yaşlanması Sonuçlarından

Kaynak: Krauss Maffei

Yağ Uyuşmazlığı

Birleşerek Filtreyi Tıkayan Büyük Parçalar Oluştururlar

Birleşerek Büyük Parça Oluşumu Farklı Yağların Birleşmesi Sonucu Oluşur

Kaynak: Krauss Maffei

Yağ Yaşlanması

Muhtemel Nedenleri:

Aşırı Kirlilik

Yağ Karışımı

Çok Yüksek Sıcaklıklar

Kötü Metal Yağ Uyuşması

Pompa Şaft Bağlantısında Yağ Yaşlanması Sonucu Oluşan Parçalar

Kaynak: Krauss Maffei

Hidrolikte Kirlilik

Kirlilik Tipi – Küçük Parça Kirliliği

Küçük Parça Kirliliğinin GelişimiKüçük Parça Kirliliği Zincirleme Reaksiyon Sonucunda Oluşur

Küçük Parçalar Süzülürken Temas Ettikleri Yüzeyleri Etkiler, Bu Yüzeyleri Tahrip Ederler ve Yüzeylerden Küçük Parçalar Kopartırlar

Yüzeyde Biriken Parçalardan Kopan Parçalar Nedeni ile Oluşur.

(Photo: Dişli Pompa Yatağı)

Paletli Pompanın Şaftında, Yüksek Küçük Parça Kirliliği Nedeni ile Erozyon Sonucu Aşınma.

Rulman Arızaları Neden Olur?

Yüzeyde Çukur Oluşturur

Deforme Olan Yüzeyde Malzeme Zayıflar

Rulman Yüzeyinde Çukurlar Oluşur

Rulman Arızası Oluşur

Özellikler

Çalışan Filtre

Koruyucu Filtre

Havalandırma Filtresi

Filtreleme Amacı

Aşınma Koruması

 İhtiyaç Olan Temizlik Seviyesine Ulaşılması 

Fonksiyonel Koruma:
- Kirlilik Hassasiyeti olan Komponentlerin Korunması
- Deforme İhtimali Yüksek Olan Komponentlerin
Korunması 

Tankın Havandırması Sırasında
Çevreden Gelecek Dış Etkenlerden Koruma

Filtreleme Seviyesi

İhtiyaç Duyulan Temizlik Seviyesine Göre

Korunacak Komponenetlerin Kirliliğe Olan Hassasiyetlerine Bağlı

En Az Çalışan Filtreler Kadar

Yapı

By-Pass Valfli
- Düşük Diferansiyel Basınca Dayanıklı Elemanlı
- Kirlilik Göstergeli

- By-Pass Valfsiz, Yüksek Diferansiyel Basınca Dayanıklı Filtre Elemanı - Kirlilik Göstergesi Zorunludur

Opsiyonel Olarak:
-  Vakum Göstergesir
-  İkiz ÇekValf

Montaj Yeri

Ana Debideki Yüksek Debi Oranına veya Kapalı
Devreye Göre Bağlı

- VOR der zu schützenden Komponente
- NACH der ausfallgefährdeten Komponente

Tankın Üstün Veya Dönüş Filtresi ile Birlikte

Ölçü

- Basınç Kaybı
- Gerekli Temizlik Seviyesi
- Sistemdeki Yağ Debisi
- Sistemde Kullanılan Yağ
- Dış Etkenler

Bağlı :
- Basınç Kaybı
- Maksimum Yağ Debisi
- Sistemde Kullanılan Yağ

Depending on:
- Basınç Kaybı
-Maksimum Hava Debisi
-Dış Etkenler

Emiş Filtresi

Fonksiyonu: 

40 – 100 µm Süzgeç Tip Filtre Elemanı ile Pompayı Koruyucu Filtredir.

16 µm ‘a Kadar Kağıt Filtre Elemanı ile Çalışan Filtredir.

Dönüş Filtresi

Fonksiyonu:    

Gerekli Seviyede Yağın Temizlik Seviyesini Sağlamak (Çalışan Filtre)

Dönüş-Emiş Filtreleri

Fonksiyonu:  

Açık Devre Sistemde Dönen Yağın Filtrelenmesi.

Kapalı Devre Sistemlerde Sisteme Filtre Edilmiş Yağı Sağlamak.

Yüksek Basınç Filtreleri

Fonksiyonu:  

Komponentlerin Direkt Olarak Korunması (Koruyucu Filtre)

Gerekli Olan Temizlik Seviyesini Sağlamak (Çalışan Filtresi)

Havalandırma Filtreleri

Fonksiyonu:  

Havanın Havalandırılması Sırasında Çevreden Gelebilecek Kirlerin Sisteme Girmesini Önlemek.

Opsiyon: Tankta Ön Yüklemeli Hava Sağladığından Dolayı Kavitasyon Tehlikesini Azaltır.

Kapalı Devre Filtreleri ( Off-Line Filtre)

Fonksiyonu:  

İhtiyaç Duyulan Yağ Temizlik Seviyesini Sağlamak (Çalışan Filtre), Eğer Sistemde Koruyucu Filtre Var İse

Ek Bir Çalışan Filtre

Öncelikle Sisteme Yağ Doldurma veya Yağ Değiştirmesi Sırasında Konulan Yağı Temizleme

Çevrimsel Temizleme

Kirlilik Göstergeleri

Zamanla Filtredeki Kirlilik Seviyesini Gösterir (Direnç Basıncını veya Diferansiyel Basıncı Ölçerek) 

Hasas Filtre Seçimi

ISO 16889’e göre çok geçişli test filtre girişi ve çıkışındaki partikül sayısını belirli partikül ölçüsüne göre belirler. Bu filtrenin Beta değerinin filtre giriş ve çıkışındaki partikül sayısına göre hesaplanmasına olanak sağlar.

Hidrolik Yağ Temizlik Sınıfları;

ISO 4406 ve NAS 1638

Yağ Kirlilik Ölçüm Standartlarından En Çok Kullanılan Standartlardır.

İki Standartta Hidrolik Akışkanlarının İçindeki Miktarını ve Ebatlarının Tanımlanmasında Kullanılır.

ISO 4406:1999 Partikül Miktarını Gösterir

 >  4 µm(c),

 >  6 µm(c) ve

 > 14 µm(c)

Kod Olarak

Gerekli Olan Yağ Temizlik Seviyesi Çalışma Basıncı Dışında Başka Değişkenlere de Bağlıdır;

İstenen Makine Ömrü

Tamir ve Yedek Parça Bedeli

Bakım Sırasındaki Sistem Duruş Maliyeti

Sistemde Gerekli Olan Emniyet Seviyesi  

Eğer yukarıdaki maddelerden herhangi biri önemli ise yağ temizlik seviyesi bir kademe daha arttırılmalıdır.

Eğer iki veya daha fazla kriter önemli ise yağ temizlik seviyesi iki kademe daha arttırılmalıdır.

Hizmet Sağladığımız ürünler;

 1. Servis Kamyonu (Filtrasyon ve Flushing için tam teçhizatlı)
 2. Yağ Kirlilik (Temizlik) Ölçüm cihazları
  1. Yağ temizlik sınıfı (ISO 4406:99, ISO 4406:87, NAS 1638 ve SAE AS 4059 standartlarında)
  2. Yağdaki su miktarı (teorik ppm)
  3. Yağın suya doyma noktası (%0~100)
  4. Dinamik viskozite (18~700 mPas)
  5. Dielektrik katsayısı (1-10)
  6. Sıcaklık (0~70 °C)
 3. Yağdan su ayırma üniteleri
 4. Su tutucu filtreler ve filtre kapları
 5. Mobil filtrasyon üniteleri (TMFU)
 6. Flushing tankları (değişken ebat ve kapasitelerde)
 7. Motor-pompa akuplajları
 8. Isıtıcılar
 9. Filtre kapları
 10. Pickling tankları (paslanmaz ve plastik)
 11. Pickling sıvıları
 12. Asit pompaları
 13. Asit filtreleri
 14. Muhtelif göstergeler ve bağlantı elemanları

Yorum yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir